Thomas Chung & Jordan Murphy

Obaj projektanci z Toronto w Kanadzie, Tom Chung i Jordan Murphy, podzielają uznanie dla funkcjonalnego, uczciwego projektu i nowych rozwiązań skoncentrowanych na ludzkich doświadczeniach. Duet podziela żywe zainteresowanie historią przedmiotów oraz sposobami adaptacji i przekształcania istniejących koncepcji w celu zaspokojenia współczesnych potrzeb. Tom Chung, urodzony w Vancouver projektant przemysłowy, założył swoje studio o tej samej nazwie w 2016 roku. Jego prace koncentrują się na obiektach materialnych i przestrzeniach wewnętrznych, z naciskiem na więzi i relacje międzyludzkie. Studio tworzy oparte na kontekście elementy wzornictwa przemysłowego dla środowisk domowych, instytucjonalnych i publicznych Cast Sconce przy użyciu unikalnego procesu, który czerpie ze współczesnej kultury i lokalnego przemysłu. Jordan Murphy jest projektantem mebli i produktów, który specjalizuje się w wykorzystywaniu wiedzy technicznej i ciekawości do tworzenia prostych i przemyślanych przedmiotów. Pracując nad tworzeniem użytecznych, estetycznych elementów, które mogą wzbogacić nasze życie, Murphy nieustannie zmienia sposób, w jaki produkty są projektowane, wytwarzane i używane w celu promowania relacji między przedmiotem a użytkownikiem. Seria oświetlenia Cast to pierwsza współpraca Chunga i Murphy’ego z Audo Copenhagen.