Mario Tessarollo

Mario Tessarollo ukończył architekturę na IUAV w Wenecji w kwietniu 1981 roku.

Wystawia swoją pracę dyplomową, pod redakcją Uniwersytetu Architektury w Wenecji, na XVI Triennale w Mediolanie. Od 1983 roku zajmuje się architekturą, urbanistyką i projektowaniem z licznymi osiągnięciami na polu przemysłowym, handlowym i mieszkaniowym oraz bierze udział w konkursach i nagrodach architektonicznych.