Marco Zanuso

Architekt, projektant i wykładowca uniwersytecki Marco Zanuso (1916-2001) był jednym z czołowych interpretatorów ruchu modernistycznego. Kształcił się na Politechnice w Mediolanie, a bezpośrednio po wojnie był współredaktorem magazynu Domus wraz z Ernesto N. Rogersem. Wielokrotnie nagradzany Medaglia d’oro i Gran Premio na Triennale w Mediolanie okazji (VIII, IX, X, XI i XIII edycje) i wygrał pięć Compassi d’Oro w latach 1956-1985. Zanuso był jednym z pierwszych projektantów we Włoszech, który zainteresował się problemami uprzemysłowienia produktów, wykraczającymi poza kwestie estetyczne włączenie zmiennych technologicznych, przemysłowych, dystrybucyjnych i komunikacyjnych. Według Zanuso forma przedmiotu przeznaczonego do seryjnej reprodukcji jest amalgamatem możliwości, eksperymentowania i innowacji w konkretnym procesie, który łączy kreatywność, produkcję oraz kontekst społeczny i kulturowy.” Poprzez moje projekty chcę nadać formę temu, co nazywam złożonością”.