Gino Sarfatti

Gino Sarfatti był znaczącą postacią w historii włoskiego wzornictwa przemysłowego, opracowując ponad 700 opraw świetlnych.

Przez całą swoją karierę Gino Sarfatti badał i inspirował się nowymi typologiami produktów, innowacyjnymi materiałami, technologiami oświetleniowymi i technikami produkcyjnymi. Jego hybrydowy talent jako projektanta i inżyniera umożliwił mu tworzenie produktów wyrafinowanych zarówno pod względem estetyki, jak i funkcji.