Emiliana Martinelli

Emiliana Martinelli urodziła się w Lukce. Dyplom uzyskała w Instytucie Sztuki w Lucca – Sekcja Ceramiki, a następnie na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w ISIA we Florencji, gdzie później ukończyła studia na kierunku Architektura. Zaraz po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w rodzinnej firmie, którą jej dziadek Plinio założył w latach trzydziestych XX wieku jako instalator elektryczny, a później powiększył ją jego ojciec Elio jako firma zajmująca się projektowaniem i produkcją lamp. Emiliana Martinelli jest prezesem Martinelli Luce Spa i w firmie zawsze pełniła potrójną rolę: zarówno przedsiębiorcy, projektanta, jak i dyrektora kreatywnego. Emiliana na przestrzeni lat zaprojektowała wiele lamp, zarówno do użytku domowego, jak i do celów bardziej technicznych, które zdobyły ważne międzynarodowe nagrody. Współpracowała z architektami takimi jak Gae Aulenti, Sergio Asti, Paolo Orlandini i Marc Sadler, nadal współpracuje z czołowymi projektantami włoskimi i zagranicznymi.