Anne Qvist

Projekty Anne Qvist wyrażają poczucie pragmatyzmu i szacunku zarówno dla rzemiosła, jak i kontekstu.

Wierzy w zmienność i różnorodność, kładzie nacisk na design, który jest w stanie wejść w wiele różnych kontekstów z wysokim poziomem użyteczności, funkcjonalności i człowieczeństwa. Kategoryzuje design w szerszym kontekście, gdzie nabiera nowego znaczenia i ma zdolność do wprowadzania zmian.