Adam Hall

Adam Hall jest młodym twórcą, który studiował architekturę w Danish Royal Academy i w Technical Academy of Copenhagen. 

Od 2009 związany ze odnoszącym sukcesy start-upem MA/U Studio ściśle współpracuje z Mikalem Harrsenem projektując nowoczesne, lekkie w formie konstrukcje.