Polityka prywatności

Państwa dane osobowe uzyskane w związku z procesem korzystania z Serwisu https://iconicdesign.pl poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, przetwarzane są w następujący sposób:

I. Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem serwisu internetowego Iconic Design prowadzonego pod adresem: https://iconicdesign.pl jest: Iconic Design Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-853), Al. Niepodległości 696/0.2, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000734984, NIP: 9532750350, REGON 380427215.
 2. Administrator występuje, w związku z przekazywaniem przez Formularz kontaktowy Serwisu, danych osobowych, w roli Administratora w stosunku do następujących danych: imię, nazwisko, email, nr telefonu, adres.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:
  a. poczty tradycyjnej na adres: Al. Niepodległości 696/0.2, 81-853 Sopot,
  b. drogą e-mailową pod adresem: info@iconicdesign.pl
  c. pod numerem telefonu: 501015813
 4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z Formularza kontaktowego w Serwisie oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe uzyskane jako Administrator, wykorzystywane są następujących celach:
  udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia odrębnej gody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  realizacji marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  archiwalnych, dochodzenia/ obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt. f RODO),
  przesyłania Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) Umowa o dostarczanie treści cyfrowej
 2. Dane uzyskiwane jako Administrator, będą przechowywane przez następujący okres:
  Realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora – do momentu zrealizowania zamówienia udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza- do momentu uzyskania odpowiedzi, dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu, przesyłania Newslettera- do momentu obowiązywania Umowy o jego dostarczanie.
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji umowy, uzyskania treści marketingowych.

III. Komu przekazujemy dane osobowe.

 1. Dane uzyskane jako Administrator:
  – podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej
  – podmiotom zapewniającym usługi marketingowe,
  – odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
  – prawnikom, księgowym.
 2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. Państwa uprawnienia.

 1. W każdej chwili mogą Państwo skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

V. Prawo sprzeciwu.

 1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. Skarga.
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Ochrona danych osobowych.

 • Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VIII. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies. Cookies zapisywane są przez serwer na Państwa komputerze.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 3. Cookies nie służą do gromadzenia Państwa danych osobowych.
 4. Cookies nie zmieniają konfiguracji Państwa komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych.
 5. Na Stronie internetowej są stosowane następujące pliki cookies:
  a. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  c. „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej zostaliście Państwo przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, m.in. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania oglądalności Strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, macie Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

Pobierz Politykę Prywatności >